รายงานข่าว ไทยลีก

Ufax10

รายงานข่าว ไทยลีก เลื่อนแล้ว !! ไทยลีก ประกาศเลื่อนการแข่งขันทุกระดับ ป้องกัน COVID-19

รายงานข่าว ไทยลีก

รายงานข่าว ไทยลีก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก ทุกระดับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 โดยจะทำการแข่งขันอีกครั้ง 18 เมษายนนี้

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงเรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา โดยให้ส่วนราชกาและหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และ การจัดมหรสพ

ด้วยเหตุนี้เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนบุคลากรทางด้านกีฬาฟุตบอล และเป็นไปตามข้อสั่งการเรื่องมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้มีการจัดประชุมฉุกเฉินก่อนที่จะมีมติให้เลื่อนการแข่งขันฟุตบอลลีกในทุกระดับชั้น โดยจะกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 18 เมษายนนี้ และหากมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปอีก บริษัท ไทยลีก จำกัด จะแจ้งให้ทราบในวาระสมควรต่อไป

ขอบคุณข่าว : www.kapook.com

สนใจสมัคร ติดต่อ : vinnande-online-casino.info